با استفاده از این نرم افزار می توانید از راه دور با پنل بیرونی تمام لمسی ارتباط برقرار کنید و در صورت نیاز از راه دور درب را باز کنید، با شخصی که پشت درب می باشد صحبت کنید و یا از شخصی که پشت درب می باشد عکس یا فیلم بگیرید.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر